... zij heeft met staal gewerkt. Ondoordringbaar
materiaal. Heeft daarmee prachtige beelden gelast.
En nu, nu werkt ze met papier.
Tegengestelder kan bijna niet. Hard en zacht.

Welke werkelijkheid vertonen de beelden van Willemijn?
Het zijn geen landschappen
Geen sculpturen
Geen schilderijen
Geen maquettes
Dat zijn zij allemaal niet
En toch weer wel

Willemijn laat complexe beelden zien.
Complex in de constructie van het materiaal, complex in de structuur van het materiaal en complex in de betekenis van de vorm.
Zij balanceert op de scherpe snede van het cliche. Het cliche
van het “zekere” beeld met de “zekere” betekenis.
Maar de alledaagsheid ontbreekt.
De kijker moet werken zoals de luisteraar moet werken om de niet alledaagse klanken van Webern, Schonberg of Berio te begrijpen ...

Jan Jacobs Mulder
beeldend kunstenaar
2007